Červen 2009

Znak SDH Hůrka

14. června 2009 v 23:47 | D

Stránky přesunuty na www.sdhhurka.cz


Odkazy na web

12. června 2009 v 23:09 Odkazy na web

Restaurace:

Shop prodej a odkazy:

PC:

Bazén, aquapark:

Sport:


Různé:

Cestujeme:
Pokud se chystáte někam cestovat, vždy se vyplatí znát turistické informace o státech včetně České republiky. Po vyplnění údajů, vám na e-mail příjde odkaz a stránky se otevřou.
soutěž mužů, žen a veteránů

12. června 2009 v 22:52
Soutěž mužů, žen a veteránů dne 26.7.2009

Partneři

12. června 2009 v 22:26 | D.
Obec Jeseník nad Odrou - http://www.jeseniknadodrou.cz/
Státní okresní archiv Nový Jičín - http://www.archives.cz/zao/novy_jicin/home/index.html
DPOV a.s. Přerov - http://www.dpov.cz/
Kachel Dušan
Dorazil Petr
100% REWORK s.r.o. - http://www.rework.cz/
Jiří Myslík - Alsyko security,s.r.o - http://www.alsyko.cz/
Jan Fridrich - Fripos - http://www.fripos.cz/
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s - http://www.hvp.cz/
Kretek Libor - FINSTAV - http://www.finstav.cz/
Nosta, s.r.o. - http://www.nosta.cz/
Myslivecké sdružení Hůrka
Kovář Karel
Kachel Ivo
Jácha Petr
Multip Stav, s.r.o. - http://www.multipstav.cz/
Novotný Vladimír - http://www.kolgas.cz/
Hasal Václav z Jeseníku nad Odrou
Caban Petr
Segeťa Ladislav
Peterová Dana
Brychta Jiří - RACIO
Dorazil Dušan
Starest, s.r.o. - http://www.starest.cz/
Borgis, s.r.o. - http://www.borgis.net/
Škuca Roman
Kachel Rudolf
Růsek Václav z Jeseníku nad Odrou
Mgr. Jünger David - advokátní kancelář


SPOLUPRACUJEME:

Radek Tomčák - BAR-CooLNA, Jeseník nad Odrou, Hůrka 42 - http://www.bar-coolna.cz/

Libor Panc - Velkoobchodní prodej piva a nápojů (CASH AND CARRY), Dukelská 566, Šenov u Nového Jičína - jps.m.j@seznam.cz

CANIS Safety a.s, - dovozce, výrobce a distributor osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek. Možnost využití odběratelské slevy (info: Daniel Glogar). http://www.canis.cz/
Výzbrojna požární ochrany, a.s. - e - shop - Dodavatel zásahové, pracovní výstroje a výzbroje. Dodavatel vycházkových uniforem a servisu pro hasiče. http://www.vyzbrojna.cz/
Historie hasičského sboru v Hůrce

12. června 2009 v 22:13 Historie

Historie hasičského sboru v Hůrce


Požáry patřily vždy mezi nejhorší metly lidstva zvláště v dřívějších dobách, kdy preventivní ochrana proti ohni byla slabá a většina vesnických staveb byla dřevěná se střechami krytými hořlavým materiálem. Již v roce 1873 na základě zemského protipožárního zákona bylo nařizováno obecnímu zastupitelstvu vykonávání požární policie a zakládání požárních sborů v obcích s více jak 100 domů a druh výzbroje nutný pro zásah u požárů.

Přesto došlo v roce 1883 asi k největšímu požáru v dějinách Hůrky, kdy shořelo 13 domů na dolním konci obce. V těchto letech vznikly sbory dobrovolných hasičů ve větších obcích jako je tehdy Německý Jeseník, Starý Jičín a Bernartice. V ostatních menších obcích vznikaly sbory mnohem později.


První myšlenka založení sboru,v duchu hesla "Pomáhat bližním " byla přednesena v roce 1903 pány Adolfem Bokem č.p.2, Františkem Bajerem t.času v Loučce , Antonínem Chlapíkem č.p.7 hostinským a tehdejším starostou obce Antonínem Petrášem č.p.27. Za tím účelem pořádali zábavy, výlety a divadla a čistý výtěžek ukládali do Vlčnovské záložny pro hasiče.

Dne 5.září 1909 ve 3 hodiny odpoledne v místním hostinci č.p.7 proběhla zakládající schůze za přítomnosti mnoha občanů. Za účasti starosty obce Antonína Petráše č.p.27 a hasičského starosty župy Kravařské č.p.2 Vladimír Pospěcha ze Starého Jičína byla provedena přednáška o významu hasičstva. Byl proveden výklad stanov, zápis členů, volba prozatímního výboru a podpis stanov.
Dne 10.října 1909 proběhla valná hromada za přítomnosti 26 členů, kde byla provedena volba funkcionářů, kteří sestaví kandidátní listinu.
Dne 11.října 1909 proběhla volba funkcionářů.
Těmito dny vznikl sbor dobrovolných hasičů. Sbor byl přiřazen k župě kravařské, okrsku Starý Jičín.

Slavnosti v Hůrce

11. června 2009 v 23:05 Hlavní strana


Slavnosti SDH v Hůrce u příležitosti 100. výročí založení sboru a 625 let vzniku obceProgram oslav:

Pátek 24. 7. 2009
19.00 hodin
 • slavnostní schůze sboru (bývalá škola)

Sobota 25. 7. 2009
10.00 hodin
 • Zahájení výstavy o historii obce,jejiž součástí bude prezentace činných složek obce
 • Prodej knihy o historii obce
11.00 hodin
 • Myslivecké sdružení Hůrka - prodej zvěřinových specialit Srnčí guláš, Kančí se zelím a další občerstvení

Neděle 26. 7. 2009
10.00 hodin
 • Mše svatá v kapli sv. Anny
 • Po mši posezení v bývalé škole
12.30 hodin
 • Slavnostní průvod od Šnajdarků na koupaliště
areál koupaliště

13.00 hodin

 • Nástup hasičských družstev
 • Ukázka pořárního útoku - ženy, žáci a netradiční kategorie mužů
 • Prezentace moderní požární techniky Hasičského záchraného sboru z Nového Jičína
 • Ukázka historické požární techniky Sboru dobrovolných hasičů ze Starojické Lhoty
 • V průběhu akce hraje k poslechu reprodukovaná hudba

kontakt

11. června 2009 v 22:54
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
Hůrka
742 33 Jeseník nad Odrou

Starosta SDH:

Ladislav Glogar
mobil: +420 721344568

Hospodář:

Tereza Kachlová
mobil: +420 737036167

Velitel sboru:

Lukáš Janovský
mobil: +420 723510822