Listopad 2009

Aktualně:

25. listopadu 2009 v 15:14 | D |  Hlavní strana
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat dne 12.12.2009 od 18,00 hodin na výroční členskou schůzi SDH Hůrka, která se bude konat v sále bývalé Školy, Hůrka.

Těšíme se na Vaší účast!
Za výbor SDH Hůrka Ladislav Glogar, starosta SDH

Zásah Listopad 2009

25. listopadu 2009 v 15:13 | D |  Hlavní strana
V sobotu 14.11.2009 o půl třetí v noci vypukl požár v kotelně domu č.p. 58 v Hůrce. Po vyrozumění dispečera hasičů, jsme byli vyzváni k akci. Po několika málo minutách, jsme byli na místě. Společně s Hasičským záchranným sborem z Nového Jičína, Sborem dobrovolných hasičů ze Starého Jičína a Sboru dobrovolných hasičů Suchdolu nad Odrou se požár uhasil. Následně se okolní místo zabezpečilo proti dalšímu vznícení. Na místě naše jednotka setrvala do dopoledních hodin. Za všechny členy sboru, všem zúčastněným děkujeme.

Info

18. listopadu 2009 v 14:41 | D |  Hlavní strana
Zdravím,

Zřídil jsem na adrese www.rajce.net uživatele sdhhurka. Je to adresa na ukládání a prezentaci fotografii. Chci postupně všechny pořízené fotografie, tímto prezentovat. Klikni na http://sdhhurka.rajce.idnes.cz/ .

Máme novou E-mailovou adresu hasicihurka@seznam.cz . Zde je možné vše zasílat.

Na Obec Jeseník nad Odrou, jsem zaslal portfoloi SDH Hůrky na prezentaci na stránkách obce v podsložce "SPOLKY". V nejbližších dnech se i my budeme takto prezentovat. Tato adresa http://sdhhurka.blog.cz je zdarma a každý si může jednoduchým Způsobem zřídit svou.

Zveřejněný článek v Novojičínském deníku 4.11. 2009

18. listopadu 2009 v 13:50 Hlavní strana

Oslavy stého výročí poznamenaly povodně

Jeseník nad Odrou-Hůrka - Hasičský sbor v Hůrce, místní části Jeseníku nad Odrou byl založen později, než v okolních vesnicích jako je Starý Jičín, Bernartice nad Odrou či Jeseník nad Odrou. Důvod byl zřejmý - zemský úřad nařídil již v roce 1873 zakládaní sborů v obcích, které mají minimálně 100 domů, což Hůrka neměla.
Velký požár v roce 1883, při kterém v Hůrce shořelo třináct domů, napomohl založení sborů v okolních, větších obcích, na samotnou Hůrku došlo až v roce 1909. Při založení tvořilo členskou základnu 26 hasičů.
Po stovce let má sbor 94 členů, z toho 17 žen a 11 žáků. Hůrka má 350 obyvatel, a tak téměř každý třetí občan je hasič. Sbor má docela dobře vybavenou zásahovou jednotku, jediné, co hasiče tíží, je dosluhujíci požární automobil Avia, který má již 26 let. "Zásahové družstvo plní své úkoly nejen v Hůrce, ale i v Jeseníku nad Odrou, Polouvsí a Blahutovicích. V těchto třech obcích hasičský sbor zrušili a hůrecký sbor zůstal při Obecním úřadu Jeseník nad Odrou sám," uvedl Ladislav Glogar, starosta SDH Hůrka, který kdysi patřil do okrsku ke Starému Jičínu. Po roce 1975 pro změnu náležel k Jeseníku nad Odrou a nyní opět patří ke starojickému okrsku.

Tragické události ve sboru

Historií hůreckého sboru se prolíná několik tragických událostí z poslední doby. "Před třemi lety tragicky zahynul náš starosta sboru, bratr Jiří Fusek společně se dvěma členy výboru, bratrem Stanislavem Glogarem a Radkem Manem. O rok později tragicky zahynul člen výboru, strojník, obětavý kamarád, bratr Lukáš Glogar. Všichni chybějí nejen rodinám, ale i nám hasičům," posteskl si Ladislav Glogar.
V červenci oslavovali obyvatelé Hůrky 625 let od jejího vzniku a hasiči zároveň slavili 100 let od založení sboru. "K této významné akci jsme si nechali vyšít slavnostní hasičský prapor, na kterém je zobrazen nápis Bohu ke cti - Bližnímu ku pomoci. Pod tímto heslem před sto lety zakládali naši dědové sbor," poznamenal Ladislav Glogar. Hasiči se podíleli i na vydání knihy o Hůrce, která při této příležitosti vyšla, ale samotná oslava století se odehrála velmi komorně. Na uctění památky zemřelých při povodních v Jeseníku zrušili veškerou hudební produkci. Červnové povodně si v Jeseníku nad Odrou vyžádaly čtyři oběti.

Hasiči dlouhá léta spolupracují s obecním úřadem

Také hasiči v Hůrce se notně podílí na dění v obci. "V brigádnické činnosti vzpomeňme například přebudování prostor po školce ve společenskou místnost, vybudování sportovišť na koupališti, opravu autobusových čekáren, výsadbu aleje k Bernarticím," vypočetl Ladislav Glogar a připomněl, že SDH Hůrka dlouhá léta spolupracuje s Obecním úřadem Jeseník nad Odrou. "Spolupráce je na dobré úrovni. Máme vytvořenou dohodu, kterou se snažíme plnit jak my hasiči, tak obecní úřad," ubezpečil starosta hůreckého sboru.
Hůrečtí hasiči se věnují také přípravě. Od roku 1989 organizují dětskou soutěž "O putovní pohár starosty SDH Hůrka", později začali pořádat soutěž pro dospělé, kterou loni rozšířili o ženskou kategorii. Od roku 1990, kdy byla obnovena tradice spojená s oslavou svatého Floriána, se první květnovou neděli účastní slavnostní mše hasičů z celého starojického okrsku s posezením v místní hasičárně.


foto

12. listopadu 2009 v 8:13 Hlavní strana