Březen 2010

Výbor sboru

19. března 2010 v 11:00 | D.

PříjmeníJménoObecTelefonE-mailFunkce
GlogarLadislavHůrka 53721 344 568glogarlada@seznam.czstarosta
RuskováAlenaHůrka 100739 460 587ala-minka@seznam.czmístostarosta
KachlováTerezieHůrka 90737 036 167tereziekachlova@centrum.czhospodář, pokladník
JanovskýKarelHůrka 40724 039 272janovsky.karel@seznam.czkronikář
SegeťaLadislavHůrka 76602 741 012ladislav.segeta@seznam.czjednatel
PantůčkováRenataHůrka 52720 334 447.vedoucí žen
RusekMartinHůrka 100739 460 574.referent soutěže
BokMiroslavHůrka 16737 940 082.revizor
PavlíkFrantišekHůrka 28728 400 858.revizor
ManVáclavHůrka 71723 272 797.skladník
BokVladimírHůrka 37776 041 624vl.bok@seznam.czskladník
JanovskýLukášHůrka 40723 510 822l.janovsky@seznam.czvelitel sboru
SládečekTomášJeseník n/O 103732 281 877tsladecek@seznam.czzástupce velitele
VahalíkPavelHůrka15723 882 265paninavahalik@seznam.czzástupce velitele
DorazilPavelHůrka 46737 943 383.strojník
KachelJiříHůrka 90723 140 769juraj83@seznam.czřidič zásahového vozu
PantůčekRadislavHůrka 52606 552 847.vedoucí mládeže
DavidováJarmilaHůrka 60604 652 886davidova.jaruska@seznam.czzástupce velitele mládeže
KachelDušanHůrka80603 520 544kachel.d@seznam.czčlen výboru
Vahalík st.JaroslavHůrka 15..člen výboru
CabanPetrHůrka 3605 368 496petrcaban1@seznam.czčlen výboru
HanzelkaLukášHůrka 22723 370 978.člen výboru
GlogarDanielHůrka 55737 266 141glogar.daniel@seznam.czpropagace

Požár

19. března 2010 v 10:11 | D. |  Hlavní strana
Z úterý na středu 17.3.2010 v noci, byl nahlášen na operační pult hasičů, požár pergoly v zahradě rodinného domu v Hůrce č.p. 96. Byla povolána, také jednotka hasičů z Hůrky pomoci vyvolávacího systému na mobilní telefon. Požár byl uhašen a příčina se vyšetřuje.
INFORMAČNÍ SMS ZPRÁVA O POŽÁRU
Vyjezd jednotky:
17.03.
01:24:10POZAR,
NIZKE BUDOVY,
I.st.Novy Jicin,
Jesenik nad Odrou,
Hurka, 96, asi 5x5 m

Zpravodaj ORM č. 1/ 2010

18. března 2010 v 15:45 Hlavní strana

Zpravodaj ORM č. 1/ 2010

Všem:
· vedoucím kolektivů MH,
· vedoucím kolektivů dorostu,
· členům ORM OSH.
Obsah:
1) pohárová soutěž pro MH "O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín"
2) termíny soutěží MH a dorostu + upřesnění disciplín
3) informace k zasílání evidenčních listů kolektivů MH na OSH Nový Jičín
4) plnění odborek - odznaky odbornosti nebo specializace
5) soutěž PO očima dětí 2010
6) různé
ad 1)
19. ročník soutěže mladých hasičů "O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín" se bude konat
v sobotu 8. května 2010 v Děrném
Kategorie: mladší, starší,
Disciplíny: PÚ s vodou, PÚ CTIF.
Pohárová soutěž bude organizována dle Směrnic hry Plamen s následujícími úpravami pro kategorii mladší při požárním útoku CTIF:
1. úsek vodní příkop šířka 1,8 zmenšena na 1,0 m
2. nástřiková stěna bude nahrazena stojánky se 6 plechovkami
ad 2)
8.5.2010 dopoledne
Děrné - MH - O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín
disciplíny: požární útok a požární útok s překážkami CTIF
8.5.2010 odpoledne
Děrné - II. kolo dorostenců
disciplíny:kolektivy - požární útok, běh na 100m s překážkami, test z PO
jednotlivci - běh na 100 m s překážkami, dvojboj, test z PO.
22.5.2010
Vrchy - MH - II. část okresního kola celostátní hry Plamen
disciplíny: požární útok, požární útok s překážkami CTIF, štafeta požárních
dvojic, štafeta 400m CTIF, štafeta 4 x 60m
Upozornění: ORM na svém jednání rozhodla o zrušení soutěže jednotlivců - běh na 60 m s překážkami
19-20.6.2010 Vítkov - oblastní kolo hry Plamen a dorostu
28.8.2009 Ostrava - soutěž "O pohár starosty KSH ČMS"
- pořádá OSH ČMS Ostrava
- účast: 3 družstva v obou kategoriích (mladší i starší) z okresu Nový Jičín - vítězové Plamenu a 1-2 ze soutěže O putovní pohár ORM OSH (při odmítnutí nebo shodě s Plamenem další v pořadí této soutěže)
7-11.7.2010 MČR hry Plamen a dorostu
9.10.2010
Tísek - Závody požárnické všestrannosti jako I. část okresního kola hry Plamen 2010-11 a závod požárnické všestrannosti dorostu. Mladí hasiči budou v rámci této soutěže absolvovat i disciplínu štafetu 4x60m.
Kalendář soutěží pro rok 2010 bude vyvěšen na www.ormosh-novyjicin.wz.cz.
ad 3)
Informace k zasílání evidenčních listů kolektivů MH na OSH Nový Jičín:
Opakovaně žádáme vedoucí kolektivů, aby nezapomínali vždy na začátku kalendářního roku (do 31.1) odesílat vyplněný evidenční list kolektivu na OSH do Nového Jičína. ORM může kolektivy, které nesplnily tuto povinnost vyloučit ze soutěží a nebude jim přiznán nárok na dotace.
ad 4)
Plnění odborek - odznaky odbornosti nebo specializace:
Pilířem vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS je plnění odznaků odborností. Ne každý ale má publikaci Malý průvodce plněním odznaků odborností. Ve starším vydání Učebních textů pro instruktory a vedoucí kolektivů mladých hasičů (bílé) byly na str. 29-31 stručné podmínky k získávání odznaků odbornosti a specializace. Dnes naleznete na www.dh.cz (úsek mládeže) novelizovanou verzi souboru pro plnění odznaků odborností. Tuto elektronickou verzi bude do budoucna následovat tištěná podoba a výukový CD-ROM. Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů. Premiérově jsou zavedeny odborky preventista-junior a strojník-junior, novou podobu získal cvičitel, instruktor a velitel. Na uvedeném webu nyní naleznete texty pro odborky:
Vedoucí kolektivů a instruktoři ve spolupráci s dalšími členy SDH provádějí v průběhu soutěžního ročníku hry Plamen vzdělávání mladých hasičů v příslušných oblastech, poté následuje přezkoušení mladých hasičů a po přezkoušení odešlete vyplněnou Zprávu o splnění podmínek k získání odborností a specializace v termínu do 14.5.2010 na OSH ČMS Nový Jičín (ORM proto zpracovala jednotný formulář, tento je přiložen ke Zpravodaji jako příloha). Plnění odborek je povinnou součástí pro celoroční činnost. Včasné zaslání na uvedenou adresu před okresním kolem Plamene vede k řádnému zaevidování, vyhodnocení a předání při 2. části okresního kola celostátní hry Plameni v obci Vrchy.
ad 5)
Žádáme vedoucí kolektivů, aby zapojili mladé hasiče do soutěže
" Požární ochrana očima dětí " pro rok 2010"
Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zúčastnit se mohou děti, žáci a mládež do věku do 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní (DDM, družstva MH apod. ). Soutěž probíhá jako literární nebo grafická, v různých věkových kategoriích a obsahově je zaměřena na:
- vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami a pod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
- pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí,
- zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.
Věkové kategorie:
Část literární:
L1 -žáci 3-5. ročníku ZŠ
L2 -žáci 6-7. ročníku ZŠ a 1-2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)
L3 - žáci 8-9. ročníku ZŠ, 3-4. ročníku osmiletých gymnázií a 1-2. ročníku
šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)
L4 - studenti 5-8. ročníku osmiletých gymnázií, 3-6. ročníku šestiletých gymnázií,
1-4. ročníku čtyřletých gymnázií, SŠ a OU
Část výtvarná:
M1 - mladší děti (do 5 let - v roce 2010 dovrší 5 let) - mateřské školy
M2 - starší děti (od 5 let do ukončení docházky v MŠ - v roce 2010 dovrší 6 a více let ) -
mateřské školy
ZŠ1 - žáci 1-2. ročníku ZŠ
ZŠ2 - žáci 3-5. ročníku ZŠ
ZŠ3 - žáci 6-7. ročníku ZŠ a 1-2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)
ZŠ4 - žáci 8-9. ročníku ZŠ, 3-4. ročníku osmiletých gymnasií a 1-2. ročníku
šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)
K1 - studenti 5-8. ročníku osmiletých gymnázií, 3-6. ročníku šestiletých gymnázií a
1-4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta - oktáva), SŠ a OU
K2 - pro děti a mládež s více tělesnými vadami
Průběh soutěže :
Vyhodnocují se vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. vyhodnotí tři nejlepší práce z každé kategorie a oznámí ukončení základního kola na:
Okresní sdružení hasičů ČMS

Sokolovská 9

741 01 Nový Jičín v termínu do 16. dubna 2010.
!! na uvedenou adresu zaslat vítězná díla a celkový počet účastníků !!
Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :
1) číslem kategorie
2) jménem a příjmením autora
3) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu
4) názvem školy nebo SDH, třídou a adresou školy nebo SDH, popř. telefonním číslem a kontaktní osobou.
Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty výkresů max. A 3 tj. 30 x 42 cm, u literární části max. 4 stránky formátu A4.
Tímto způsobem mohou kolektivy MH splnit podmínku IV. okruhu celoroční činnosti.
ad 6)
Různé:
a)
b)
c)
V roce 2009 byly na SDH distribuovány Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů (modré, rok vydání 2008).
Zájemce o absolvování odborné přípravy a získání kvalifikace "rozhodčí mládeže" telefonicky oznámit starostovi OSH Nový Jičín - 556 707 508. Termín školení nových rozhodčích MH bude upřesněn na www.ormosh-novyjicin.wz.cz
Do konce července 2010 oznamte starostovi OSH Nový Jičín - 556 707 508 účastníky na školení vedoucích kolektivů mládeže.

Metodický pokyn pro soutěž - Požární ochrana očima dětí

18. března 2010 v 15:38 | D.
"Požární ochrana očima dětí"
pro rok 2010
(soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací MŠMT ČR, skupina C)
a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let, v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/ apod. ),
b) nositelem úkolu je Ústřední odborná rada prevence, respektive Okresní a Krajské odborné rady prevence ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, respektive s okresními a krajskými radami mládeže. Spolupráce ostatních odborných rad se tímto nevylučuje.
Podmínky soutěže:
Soutěž je organizována pro zařízení
- školská - mateřské školy, základní školy, speciální školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnasia, střední školy, učiliště,
- mimoškolská - DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.
-
Soutěž má dvě části:
1. literární
2. výtvarnou
a probíhá v několika věkových kategoriích.
Obsahové zaměření:
- vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami a pod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
- pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí,
- zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.
Hodnocení soutěžních prací.
Hodnocení je prováděno:
1) základní kolo (ve škole, v DDM, v družstvu MH apod. )
2) okresní kolo (městské kolo u statutárních měst)
3) krajské kolo + hl.m.Praha
4) republikové kolo
Průběh soutěže :
Vyhodnocují se vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích.
Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. vyhodnotí tři nejlepší práce z každé kategorie, včetně celkového počtu zúčastněných a oznámí ukončení základního kola na:
Okresní sdružení hasičů ČMS

Sokolovská 9

741 01 Nový Jičín
v termínu do 16. dubna 2010.
Poznámka:
Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :
1) číslem kategorie
2) jménem a příjmením autora
3) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu
4) názvem školy nebo SDH, třídou a adresou školy nebo SDH, popř.
telefonním číslem a kontaktní osobou.
------------------------------------------------------------------------------------------------
VZOR :
kategorie : .....................
adresa bydliště ...........................................................................
název školy (SDH) .................................................třída .............
adresa školy (SDH) ....................................................................
(tel. č. a kontaktní osoba)
Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty výkresů max. A 3 tj. 30 x 42 cm, u literární části max. 4 stránky formátu A4.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdeněk Mitana v.r. Stanislav Kotrc v.r.
vedoucí Odborné rady prevence starosta OSH ČMS
Příloha : Tiskopis hodnotící tabulka

Schůze výboru

18. března 2010 v 13:45 | Alča |  Hlavní strana
V SOBOTU DNE 3. 4. 2010 SE KONÁ SCHŮZE VÝBORU SDH HŮRKA,
PROSÍM VŠECHNY ČLENY VÝBORU, ABY SE DOSTAVILI
DO KLUBOVNY HASIČÁRNY V 17.30 HODIN,
PROGRAM:
1. PROJEDNÁNÍ NOVÝCH ÚKOLŮ LETOŠNÍHO ROKU
2. PODĚKOVÁNÍ STARÉMU VÝBORU ZA ČINOST SDH
3. POHOŠTĚNÍ (BOHATÉ)
4. DISKUZE

Doufám, že se všichni dostavíte, je to velikonoční sobota, tak si
prosím udělejte čas, a přijďte !


Recenze knihy Hůrka

18. března 2010 v 8:57 | D. |  Aktualní informace
Ve Vlastivědném věstníku Moravském vyšla recenze naši knihy, "Hůrka Od první písemné zmínky po součastnost".
Měsíc po ničivých povodních, které v červnu letošního roku postihly Novojičínsko, slavili v Hůrce, malé obci s 352 obyvateli, která je od roku 1976 součástí Jeseníku nad Odrou, sto let činnosti Sboru dobrovolných hasičů a 625. výročí první písemné zmínky o obci. K této příležitosti byla vydána kniha "Hůrka. Od první písemné zmínky po současnost." Kolektiv autorů pod vedením PhDr. Tomáše Baletky PhD. tvořili místní občané a rodáci Karel Janovský (napsal kapitolu Historie hasičského sboru v Hůrce), Antonín David (Dějiny myslivosti v Hůrce), Ladislav Bok (Hudba), Jaroslav Glogar (Skauting v Hůrce), Jaromír Hasal (Křesťanská a demokratická unie - Čs. strana lidová v Hůrce) a Petr Adamec (Kaple sv. Anny). Ostatních 24 kapitol obsáhl Tomáš Baletka.
Úvodní kapitola "Charakteristika obce" nás ve zkratce seznamuje s polohou obce, vývojem počtu domů a obyvatel, z něhož vyplývá, že Hůrka byla po celou dobu své existence jednou z mála českých obcí v převážně německém Kravařsku. Následuje exkurz do dějin správy. Zajímavé jsou také podkapitoly "Místní názvy" a "Pečeť obce". Nejstarší otisk obecního pečetidla pochází z roku 1749, jeho barevné vyobrazení je na zadní straně knihy, černobílé i spolu s otiskem obecního razítka na první straně.
Následuje pět kapitol, které se věnují výkladu dějin obce do roku 1945. Datum nejstarší písemné zmínky je uvedeno na listině z 2. října 1383, ve které Vok z Kravař prodal olomouckému kanovníkovi Vilémovi z Kortelangen na dobu jeho života ves Německý Jeseník za 220 hřiven grošů. Nepatrná část ročního platu (půl hřivny) měla být také zapsána na fojtovi a fojtství ve vsi Horka. Nejstarší zprávy o obyvatelích vsi a jejich usedlostech přináší berní rejstřík olomouckého kraje z let 1516-1517. Autor sleduje proměnu jmen v dalších dochovaných pramenech, např. v urbáři hranického a helfštýnského panství z doby kolem roku 1530, lánových rejstřících z poloviny 17. století či v tzv. vizitačním extraktu starojického panství z roku 1667. Výborným zdrojem informací je nejstarší matrika farnosti Starý Jičín z let 1610-1676. Pohled do zařízení domácností v 1. polovině 19. stolení nám umožňují pozůstalostní inventáře majetku zemřelých, respektive inventáře zůstavitelova majetku prodaného v dražbě.
Další část knihy tvoří tématicky zaměřené sondy do života obce. Jsou to např. kapitoly "Zaměstnání obyvatel", "Živnosti", čtenáře zaujme kapitola "Letiště a létání v Hůrce", jehož počátky spadají do roku 1941, kdy německý NS-Fliegerkorps zřídil plachtařské učiliště, které postupně přešlo do rukou partyzánů, pak čs. armády, Aeroklubu Nový Jičín a nakonec ministerstva národní obrany jako "Meresjevovo letiště". Po vybudování letiště v Mošnově ztratilo však roku 1954 výcvikové středisko svůj význam. Létání bylo opět obnoveno roku 1995. Následují příspěvky se týkají jednotlivých spolků a organizací v obci, z nichž nejobsáhlejší se vztahuje k činnosti hasičského sboru. Nechybí ani historie místního školství, kterému jsou věnovány dvě kapitoly. Události z let 1945-2000 jsou řazeny chronologicky a jsou zaznamenány jen heslovitě.
V poslední, třetí, části knihy Tomáš Baletka opět obrací svou pozornost k jednotlivcům. Tento oddíl je uveden kapitolou věnovanou významným rodákům. Na začátku kapitoly "Seznam majitelů gruntů, chalup a domů v Hůrce" autor rozebírá prameny, ze kterých čerpal. V tabulce jsou přehledně uvedeni jednotliví majitelé usedlostí, kteří byli zachyceni podle lánových rejstříků (1656, 1676), rektifikačních akt (1749), urbariální fasse (18775) a matriky pozemkového výnosu (1820) s udáním čísel popisných. Následuje popis všech 109 jednotlivých domů podle čísel popisných (1-109) a jejich obyvatel včetně jejich rodinných vztahů, dat narození, způsobu nabytí domu a to až do současnosti, tzn. do roku 2009. Z jiného úhlu se podíváme do horeckých domů prostřednictvím operátů ke sčítání lidu z let 1870 (zachycuje 43 domy) a 1921 (47 domů). Následuje přehled představitelů obecní samosprávy.
Vzhledem k tomu, že autoři nepoužili poznámkový aparát, je kniha zakončena bibliografickou poznámkou, kde je uvedena použitá literatura a prameny, na něž je upozorněno i v některých kapitolách, jak jsem již dříve uvedla.
Publikaci doprovází řada černobílých i barevných fotografií, na první pohled zaujme na titulní straně letecký pohled na Hůrku, pěkná je i reprodukce indikační skizzy z roku 1833. Za vydatné pomoci pamětníků se podařilo identifikovat osoby na skupinových fotografiích, ať už se jde o svatební foto z roku 1920 na stranách 30-31 či školní fotografii z let 1907-1908 na straně 96.
Závěrem je nutno podotknout, že kniha vyšla v nákladu 200 výtisků a byla hned první den rozprodána, takže následoval dotisk. Tento hůrecký "bestseller" zaujal laickou veřejnost pro svou srozumitelnost, přehlednost a podrobně zpracovaný domopis, odborník ocení poctivou práci s prameny. Myslím, že kniha "Hůrka. Od první písemné zmínky po současnost." se řadí k dalším dobře zpracovaným regionálním monografiím a stojí rozhodně za přečtení.
Petra Martinková