Metodický pokyn pro soutěž - Požární ochrana očima dětí

18. března 2010 v 15:38 | D.
"Požární ochrana očima dětí"
pro rok 2010
(soutěž je zařazena do Souboru pedagogicko - organizačních informací MŠMT ČR, skupina C)
a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let, v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/ apod. ),
b) nositelem úkolu je Ústřední odborná rada prevence, respektive Okresní a Krajské odborné rady prevence ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, respektive s okresními a krajskými radami mládeže. Spolupráce ostatních odborných rad se tímto nevylučuje.
Podmínky soutěže:
Soutěž je organizována pro zařízení
- školská - mateřské školy, základní školy, speciální školy pro děti s více vadami, pomocné školy, gymnasia, střední školy, učiliště,
- mimoškolská - DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.
-
Soutěž má dvě části:
1. literární
2. výtvarnou
a probíhá v několika věkových kategoriích.
Obsahové zaměření:
- vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami a pod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
- pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí,
- zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.
Hodnocení soutěžních prací.
Hodnocení je prováděno:
1) základní kolo (ve škole, v DDM, v družstvu MH apod. )
2) okresní kolo (městské kolo u statutárních měst)
3) krajské kolo + hl.m.Praha
4) republikové kolo
Průběh soutěže :
Vyhodnocují se vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích.
Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. vyhodnotí tři nejlepší práce z každé kategorie, včetně celkového počtu zúčastněných a oznámí ukončení základního kola na:
Okresní sdružení hasičů ČMS

Sokolovská 9

741 01 Nový Jičín
v termínu do 16. dubna 2010.
Poznámka:
Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :
1) číslem kategorie
2) jménem a příjmením autora
3) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu
4) názvem školy nebo SDH, třídou a adresou školy nebo SDH, popř.
telefonním číslem a kontaktní osobou.
------------------------------------------------------------------------------------------------
VZOR :
kategorie : .....................
adresa bydliště ...........................................................................
název školy (SDH) .................................................třída .............
adresa školy (SDH) ....................................................................
(tel. č. a kontaktní osoba)
Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty výkresů max. A 3 tj. 30 x 42 cm, u literární části max. 4 stránky formátu A4.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdeněk Mitana v.r. Stanislav Kotrc v.r.
vedoucí Odborné rady prevence starosta OSH ČMS
Příloha : Tiskopis hodnotící tabulka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama