Zpravodaj ORM č. 1/ 2010

18. března 2010 v 15:45 |  Hlavní strana

Zpravodaj ORM č. 1/ 2010

Všem:
· vedoucím kolektivů MH,
· vedoucím kolektivů dorostu,
· členům ORM OSH.
Obsah:
1) pohárová soutěž pro MH "O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín"
2) termíny soutěží MH a dorostu + upřesnění disciplín
3) informace k zasílání evidenčních listů kolektivů MH na OSH Nový Jičín
4) plnění odborek - odznaky odbornosti nebo specializace
5) soutěž PO očima dětí 2010
6) různé
ad 1)
19. ročník soutěže mladých hasičů "O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín" se bude konat
v sobotu 8. května 2010 v Děrném
Kategorie: mladší, starší,
Disciplíny: PÚ s vodou, PÚ CTIF.
Pohárová soutěž bude organizována dle Směrnic hry Plamen s následujícími úpravami pro kategorii mladší při požárním útoku CTIF:
1. úsek vodní příkop šířka 1,8 zmenšena na 1,0 m
2. nástřiková stěna bude nahrazena stojánky se 6 plechovkami
ad 2)
8.5.2010 dopoledne
Děrné - MH - O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín
disciplíny: požární útok a požární útok s překážkami CTIF
8.5.2010 odpoledne
Děrné - II. kolo dorostenců
disciplíny:kolektivy - požární útok, běh na 100m s překážkami, test z PO
jednotlivci - běh na 100 m s překážkami, dvojboj, test z PO.
22.5.2010
Vrchy - MH - II. část okresního kola celostátní hry Plamen
disciplíny: požární útok, požární útok s překážkami CTIF, štafeta požárních
dvojic, štafeta 400m CTIF, štafeta 4 x 60m
Upozornění: ORM na svém jednání rozhodla o zrušení soutěže jednotlivců - běh na 60 m s překážkami
19-20.6.2010 Vítkov - oblastní kolo hry Plamen a dorostu
28.8.2009 Ostrava - soutěž "O pohár starosty KSH ČMS"
- pořádá OSH ČMS Ostrava
- účast: 3 družstva v obou kategoriích (mladší i starší) z okresu Nový Jičín - vítězové Plamenu a 1-2 ze soutěže O putovní pohár ORM OSH (při odmítnutí nebo shodě s Plamenem další v pořadí této soutěže)
7-11.7.2010 MČR hry Plamen a dorostu
9.10.2010
Tísek - Závody požárnické všestrannosti jako I. část okresního kola hry Plamen 2010-11 a závod požárnické všestrannosti dorostu. Mladí hasiči budou v rámci této soutěže absolvovat i disciplínu štafetu 4x60m.
Kalendář soutěží pro rok 2010 bude vyvěšen na www.ormosh-novyjicin.wz.cz.
ad 3)
Informace k zasílání evidenčních listů kolektivů MH na OSH Nový Jičín:
Opakovaně žádáme vedoucí kolektivů, aby nezapomínali vždy na začátku kalendářního roku (do 31.1) odesílat vyplněný evidenční list kolektivu na OSH do Nového Jičína. ORM může kolektivy, které nesplnily tuto povinnost vyloučit ze soutěží a nebude jim přiznán nárok na dotace.
ad 4)
Plnění odborek - odznaky odbornosti nebo specializace:
Pilířem vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS je plnění odznaků odborností. Ne každý ale má publikaci Malý průvodce plněním odznaků odborností. Ve starším vydání Učebních textů pro instruktory a vedoucí kolektivů mladých hasičů (bílé) byly na str. 29-31 stručné podmínky k získávání odznaků odbornosti a specializace. Dnes naleznete na www.dh.cz (úsek mládeže) novelizovanou verzi souboru pro plnění odznaků odborností. Tuto elektronickou verzi bude do budoucna následovat tištěná podoba a výukový CD-ROM. Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů. Premiérově jsou zavedeny odborky preventista-junior a strojník-junior, novou podobu získal cvičitel, instruktor a velitel. Na uvedeném webu nyní naleznete texty pro odborky:
Vedoucí kolektivů a instruktoři ve spolupráci s dalšími členy SDH provádějí v průběhu soutěžního ročníku hry Plamen vzdělávání mladých hasičů v příslušných oblastech, poté následuje přezkoušení mladých hasičů a po přezkoušení odešlete vyplněnou Zprávu o splnění podmínek k získání odborností a specializace v termínu do 14.5.2010 na OSH ČMS Nový Jičín (ORM proto zpracovala jednotný formulář, tento je přiložen ke Zpravodaji jako příloha). Plnění odborek je povinnou součástí pro celoroční činnost. Včasné zaslání na uvedenou adresu před okresním kolem Plamene vede k řádnému zaevidování, vyhodnocení a předání při 2. části okresního kola celostátní hry Plameni v obci Vrchy.
ad 5)
Žádáme vedoucí kolektivů, aby zapojili mladé hasiče do soutěže
" Požární ochrana očima dětí " pro rok 2010"
Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zúčastnit se mohou děti, žáci a mládež do věku do 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní (DDM, družstva MH apod. ). Soutěž probíhá jako literární nebo grafická, v různých věkových kategoriích a obsahově je zaměřena na:
- vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami a pod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
- pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí,
- zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.
Věkové kategorie:
Část literární:
L1 -žáci 3-5. ročníku ZŠ
L2 -žáci 6-7. ročníku ZŠ a 1-2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)
L3 - žáci 8-9. ročníku ZŠ, 3-4. ročníku osmiletých gymnázií a 1-2. ročníku
šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)
L4 - studenti 5-8. ročníku osmiletých gymnázií, 3-6. ročníku šestiletých gymnázií,
1-4. ročníku čtyřletých gymnázií, SŠ a OU
Část výtvarná:
M1 - mladší děti (do 5 let - v roce 2010 dovrší 5 let) - mateřské školy
M2 - starší děti (od 5 let do ukončení docházky v MŠ - v roce 2010 dovrší 6 a více let ) -
mateřské školy
ZŠ1 - žáci 1-2. ročníku ZŠ
ZŠ2 - žáci 3-5. ročníku ZŠ
ZŠ3 - žáci 6-7. ročníku ZŠ a 1-2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)
ZŠ4 - žáci 8-9. ročníku ZŠ, 3-4. ročníku osmiletých gymnasií a 1-2. ročníku
šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)
K1 - studenti 5-8. ročníku osmiletých gymnázií, 3-6. ročníku šestiletých gymnázií a
1-4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta - oktáva), SŠ a OU
K2 - pro děti a mládež s více tělesnými vadami
Průběh soutěže :
Vyhodnocují se vždy tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. vyhodnotí tři nejlepší práce z každé kategorie a oznámí ukončení základního kola na:
Okresní sdružení hasičů ČMS

Sokolovská 9

741 01 Nový Jičín v termínu do 16. dubna 2010.
!! na uvedenou adresu zaslat vítězná díla a celkový počet účastníků !!
Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :
1) číslem kategorie
2) jménem a příjmením autora
3) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu
4) názvem školy nebo SDH, třídou a adresou školy nebo SDH, popř. telefonním číslem a kontaktní osobou.
Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty výkresů max. A 3 tj. 30 x 42 cm, u literární části max. 4 stránky formátu A4.
Tímto způsobem mohou kolektivy MH splnit podmínku IV. okruhu celoroční činnosti.
ad 6)
Různé:
a)
b)
c)
V roce 2009 byly na SDH distribuovány Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů (modré, rok vydání 2008).
Zájemce o absolvování odborné přípravy a získání kvalifikace "rozhodčí mládeže" telefonicky oznámit starostovi OSH Nový Jičín - 556 707 508. Termín školení nových rozhodčích MH bude upřesněn na www.ormosh-novyjicin.wz.cz
Do konce července 2010 oznamte starostovi OSH Nový Jičín - 556 707 508 účastníky na školení vedoucích kolektivů mládeže.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama